HalloEnglish.cz

slide 1 slide 2 slide 3

Jazykové kurzy

Kurzy všeobecné angličtiny pro dospělé

Učebnice: Straightforward, nakladatelství Macmillan Heinemann, Oxford, English Pronunciation in Use, Cambridge University Press

Začátek: v září, možnost přistoupit během celého roku pro zájemce se základními znalostmi

Úroveň: všechny úrovně

Termín: přesný termín podle jednotlivých úrovní sdělíme telefonicky (v ceně je zahrnuto bezplatné využívání knihovny a půjčování CD a DVD)

Cena: Od školního roku 2012-13 zavádíme nový způsob kalkulace cen jazykových kurzů, který se dá shrnout do věty "čím dříve se přihlásíte na kurz, tím nižší cenu zaplatíte". Aktuální cenu sdělíme telefonicky nebo mailem.

 

Náplní kurzu všeobecné angličtiny je zvládnutí základů anglického jazyka a zejména schopnosti mluvit a rozumět. 

Při výuce všeobecné angličtiny používáme učebnice řady Straightforward vydané anglickým nakladatelstvím Macmillan Heinemann a výukové filmy z produkce BBC a British Counciil.

Výslovnost učíme s použitím učebnice a audio CD English Pronunciation in Use z nakladatelství Cambridge University Press.

Dále při výuce používáme internet a různé výukové videofilmy s cílem přiblížit studentům autentický jazyk, zvukové CD, knihy, časopisy a noviny.

Kurzy nabízíme v 5 úrovních od kurzů pro začátečníky (Starter), falešné začátečníky (Elementary), přes kurzy pro mírně pokročilé (Pre-intermediate) a středně pokročilé (Intermediate) až po kurzy pro velmi pokročilé (Advanced).

Kurzy probíhají v malých skupinkách o počtu 5-8 studentů.

 

Angličtina s filmem

Termín:  podle poptávky

Úroveň: středně pokročilý až pokročilý

Frekvence: 1 x 60 minut týdně

Délka: 10 týdnů

Cena: 990 Kč

 

Nová metoda výuky angličtiny je založená na sledování krátkých výukových filmů na různá témata. Moderátoři filmů vás hovorovou angličtinou seznámí se zajímavými místy Velké Británie.

Hodina začíná rozhovorem na dané téma, po kterém následuje sledování krátkého filmu. Po shlédnutí filmu probíhá testování pochopení filmu. Následuje seznámení s hovorovou angličtinou z filmu a případný překlad složitějších sekvencí, po kterém následuje výklad některého gramatického jevu. Hodina je ukončená konverzací.

 

Blended Learning

Termín: podle poptávky

Úroveň: začátečník až pokročilý

Frekvence: 1x hodina týdně s lektorem, individuálně doma

Délka: 1 semestr

Cena: 1 900 Kč/semestr

 

Blended learning je kombinací standardní výuky s lektorem a samostudia s použitím počítače a jazykového kurzu na CD ROM/DVD.

Výuka je vhodná zejména pro ty zájemce o studium angličtiny, kteří se nemohou pravidelně účastnit klasických jazykových kurzů.

Zájemcům o tento nový přístup k studiu angličtiny zapůjčíme moderní výukový program angličtiny na CD ROM k samostudiu doma.

Jednou týdně se všichni studenti budou účastnit klasické hodiny angličtiny v naší škole, kde se jim bude věnovat lektor.

Tato hodina s lektorem bude věnována především konverzaci, vysvětlení a procvičování základů gramatiky.

 

Individuální výuka

Termín: podle poptávky

Úroveň: začátečník až pokročilý

Frekvence: podle poptávky

Cena: Od školního roku 2012-13 zavádíme nový způsob kalkulace cen individuální výuky, kdy cena záleží na hodině výuky a počtu hodin. Obecně platí, že ceny večer jsou vyšší než např. v poledních hodinách, konkrétní cenu sdělíme na požádání.

 

Individuální výuka je určená všem, kterým časové zaneprázdnění brání navštěvovat některý z našich kurzů. Tento způsob výuky je vhodný také pro zájemce, kteří mají zájem o intenzivní studium, přípravu na obchodní jednání nebo zvládnutí speciálního jazyka v určitém oboru.

Výuka probíhá podle individuálního plánu v prostorech naší školy nebo v podnikových prostorech firmy. Výuka v naší učebně je možná od 8:00-20:00 hod. Učební materiály jsou zvoleny individuálně podle zaměření kurzu.

 

Angličtina pro děti od 5-10 let 

Učebnice: Primary Colours, Cambridge University Press, Chit Chat, Oxford University Press 

Začátek: v září

Termín: přesný termín sdělíme telefonicky

Cena: Od školního roku 2012-13 zavádíme nový způsob kalkulace cen jazykových kurzů, který se dá shrnout do věty "čím dříve se přihlásíte na kurz, tím nižší cenu zaplatíte". Aktuální cenu sdělíme telefonicky nebo mailem.

 

Cílem těchto kurzů je naučit děti zábavnou formou základům angličtiny. U nejmenších dětí probíhá výuka pouze audio-orální formou bez výuky čtení a psaní s akcentem na mluvení a zpívání. 

Čtení a psaní začínáme děti učit až v dalším stadiu. Kurzy probíhají v malých skupinách o počtu 4-6 dětí.

 

Angličtina pro starší žáky od 11-15 let

 Učebnice: Straightforward, nakladatelství Macmillan Heinemann, Oxford, English Pronunciation in Use, Cambridge University Press 

Začátek: v září

Termín: přesný termín sdělíme telefonicky

Cena: Od školního roku 2012-13 zavádíme nový způsob kalkulace cen jazykových kurzů, který se dá shrnout do věty "čím dříve se přihlásíte na kurz, tím nižší cenu zaplatíte". Aktuální cenu sdělíme telefonicky nebo mailem.

 

Cílem kurzu pro starší žáky ve věku od 11-15 let je zvládnutí základů angličtiny a to zejména schopnosti mluvit a rozumět. U začátečníků začínáme s výukou od začátku s důrazem na zvládnutí základních gramatických struktur a správnou výslovnost.

U studentů se základními znalostmi jazyka se soustřeďujeme na zlepšování komunikačních návyků, zlepšování výslovnosti, rozšiřování slovní zásoby a upevňování gramatických struktur angličtiny.

Kurzy probíhají v malých skupinách o počtu 4-6 studentů.


 

Kurzy všeobecné španělštiny

Učebnice: Nuevo Ven 1-3, Edelsa 

Začátek: podle poptávky

Úroveň: všechny úrovně

Termín: přesný termín podle jednotlivých úrovní sdělíme telefonicky (v ceně je zahrnuto bezplatné využívání knihovny a půjčování CD a DVD)

Cena: Od školního roku 2012-13 zavádíme nový způsob kalkulace cen jazykových kurzů, který se dá shrnout do věty "čím dříve se přihlásíte na kurz, tím nižší cenu zaplatíte". Aktuální cenu sdělíme telefonicky nebo mailem.

 

Náplní kurzu všeobecné španělštiny je zvládnutí základů jazyka a zejména schopnosti mluvit a rozumět. 

Při výuce používáme učebnice Nuevo Ven španělského nakladatelství Edelsa. Dále používáme výukové videofilmy s cílem přiblížit studentům autentický jazyk, zvukové CD, knihy, časopisy a noviny. Kurzy španělštiny nabízíme ve 3 úrovních.

Kurzy probíhají v malých skupinách o počtu 5-8 studentů.

 

Kurzy všeobecné francouzštiny pro dospělé 

Učebnice: Panorama 1-3, CLE International 

Začátek: podle poptávky

Úroveň: všechny úrovně

Termín: přesný termín podle jednotlivých úrovní sdělíme telefonicky (v ceně je zahrnuto bezplatné využívání knihovny a půjčování CD a DVD)

Cena: Od školního roku 2012-13 zavádíme nový způsob kalkulace cen jazykových kurzů, který se dá shrnout do věty "čím dříve se přihlásíte na kurz, tím nižší cenu zaplatíte". Aktuální cenu sdělíme telefonicky nebo mailem.

 

Náplní kurzu všeobecné francouzštiny je zvládnutí základů jazyka a zejména schopnosti mluvit a rozumět. Při výuce používáme učebnice Panorama z francouzského nakladatelství CLE International. Dále používáme výukové videofilmy s cílem přiblížit studentům autentický jazyk, zvukové CD, knihy, časopisy a noviny. Kurzy francouzštiny nabízíme ve 3 úrovních.

Kurzy probíhají v malých skupinách o počtu 5-8 studentů.

 

Kurzy všeobecné němčiny pro dospělé

Učebnice: Tangram 1, Tangram 2, Tangram Zertifikat Deutsch, nakladatelství Hueber, Ismaning 

Začátek: v září

Úroveň: všechny úrovně

Termín: přesný termín podle jednotlivých úrovní sdělíme telefonicky (v ceně je zahrnuto bezplatné využívání knihovny a půjčování CD a DVD)

Cena: Od školního roku 2012-13 zavádíme nový způsob kalkulace cen jazykových kurzů, který se dá shrnout do věty "čím dříve se přihlásíte na kurz, tím nižší cenu zaplatíte". Aktuální cenu sdělíme telefonicky nebo mailem.

 

Náplní kurzu všeobecné němčiny je zvládnutí základů německého jazyka a zejména schopnosti mluvit a rozumět. Při výuce všeobecné němčiny používáme učebnice Tangram 1, Tangram 2 a Tangram Zertifikat Deutsch z německého nakladatelství Hueber ve spojení se stejnojmenným multimediálním kurzem nakladatelství LANGMaster. 

Dále používáme výukové videofilmy s cílem přiblížit studentům autentický jazyk, zvukové CD, knihy, časopisy a noviny.

Kurzy němčiny nabízíme ve 4 úrovních, dále nabízíme přípravný kurz na složení mezinárodní zkoušky německého jazyka Zertifikat Deutsch.

Kurzy probíhají v malých skupinkách o počtu 5-8 studentů.

 


 


 

 

 
Powered by Joomla!®. Designed by: joomla 1.6 templates web hosting Valid XHTML and CSS.