HalloEnglish.cz

slide 1 slide 2 slide 3

Cambridgeské zkoušky

Příprava na složení FCE a dalších cambridgeských zkoušek

Souhrným termínem cambridgeské zkoušky se označují zkoušky anglického jazyka, které jsou připravovany odborníky z cambridgeské univerzity a které u nás organizuje Britská rada (British Council). Podle náročnosti se dělí na pět stupňů.

Nejrozšířenější zkouškou je First Certificate in English (FCE), která stvrzuje, že její absolvent ovládá angličtinu na vyšší středně pokročilé úrovni. Je to všeobecně uznávaná zkouška v oblasti obchodu, služeb a průmyslu na celém světě.

Příprava na zkoušky může probíhat individuální i skupinovou výukou. O aktuálních možnostech vás budeme informovat telefonicky nebo mailem.

Key English Test (KET)

KET je prvním krokem pro studenty, kteří se začínají učit anglicky a chtěli by postoupit k dalším stupňům zkoušek Cambridge. Cílem přípravy na tuto zkoušku je získat všeobecnou základní schopnost orientace v anglickém jazyce. Předpokladem dosažení této úrovně je cca 180 -200 hodin studia.

Části zkoušky:

1. Čtení & Psaní (1 hodina a 10 minut)

2. Poslech (asi 30 minut)

3. Rozhovor (8 až 10 minut pro dvojici kandidátů)

 

Preliminary English Test (PET)

PET představuje asi 2/3 přípravy na zkoušku FCE. Studium vedoucí k úspěšnému složení zkoušky by mělo vybavit studenta jazykovými schopnostmi, které mu umožní komunikaci v anglicky mluvícím prostředí. Nesplňuje nároky pro přijetí na anglické univerzity. Doporučujeme ji pro ty uchazeče, jejichž cílem je složit zkoušku FCE, ale nemají k tomu ještě dostatek znalostí a sebedůvěry. Předpokladem dosažení této úrovně je cca 380 hodin studia.

Části zkoušky:

1. Čtení & Psaní (1 hodina a 30 minut)

2. Poslech (asi 40 minut)

3. Rozhovor (10 až 12 minut pro dvojici kandidátů)

 

First Certificate in English (FCE)

FCE je nejrozšířenější ze všech cambridgeských jazykových zkoušek. Je to zkouška na vyšší středně pokročilé úrovni, vyžadující značnou jazykovou znalost. Je všobecně uznávána v oblasti obchodu a průmyslu - styk s veřejností nebo sekretářské práce v bankovnictví, aeroliniích, stravování, vzdělávacích institucích atd. Předpokladem dosažení této úrovně je cca 500 - 600 hodin studia.

Části zkoušky:

1. Čtení (1 hodina a 15 minut)

2. Psaní (1 hodina a 30 minut)

3. Užití anglického jazyka (1 hodina a 15 minut)

4. Poslech (asi 40 minut)

5. Rozhovor (asi 14 minut)

 

Certificate in Advanced English (CAE)

CAE představuje vysokou jazykovou kvalifikaci pro ty, kteří používají angličtinu v rozsáhlé míře v zaměstnání. Splňuje vstupní požadavek na znalost angličtiny většiny univerzit ve Spojeném království.

Části zkoušky:

1. Čtení (1 hodina a 15 minut)

2. Psaní (2 hodiny)

3. Užití anglického jazyka (1 hodina a 30 minut)

4. Poslech (asi 45 minut)

5. Rozhovor (15 minut)

 

Certificate of Proficiency in English (CPE)

CPE je nejvyšší a nejdéle používaná jazyková kvalifikace z této série zkoušek. Splňuje vstupní požadavek na jazykovou kvalifikaci na univerzitách ve Spojeném království a velkém počtu univerzit v ostatních anglicky mluvících zemích a je uznávaná v širokém měřítku obchodními a akademickými institucemi v zahraničí.

Části zkoušky:

1. Čtení(1 hodina a 30 minut)

2. Kompozice (2 hodiny)

3. Užití anglického jazyka (1 hodina a 30 minut)

4. Poslech (40 minut)

5. Rozhovor (asi 19 minut)

 

Výsledky KET/PET:

U těchto zkoušek jsou dva stupně úspěšnosti - Pass a Pass with Merit, a dva stupně neúspěšnosti - Narrow Fail a Fail. Výsledky zkoušky vám budou zaslány poštou - z červnového termínu zkoušek v druhé polovině července a z prosincového termínu zkoušek v první polovině února.

 

Výsledky FCE/CAE/CPE:

Certifikát dostanou úspěšní kandidáti, kteří dosáhnou stupňů A, B nebo C. Neúspěšní kandidáti jsou ohodnoceni stupni D a E. Upozorňujeme, že u jednotlivých částí zkoušky není nutné dosáhnout určité úrovně, abyste složil/a celou zkoušku. Výsledky zkoušky vám budou zaslány poštou - z březnového termínu zkoušky FCE v druhé polovině května, z červnového termínu zkoušek FCE, CAE a CPE v první polovině srpna a z prosincového termínu těchto tří jazykových úrovní v druhé polovině února.

Registrovat na zkoušky se můžete na internetových stránkách Britské rady (British Council) www.britishcouncil.cz. Přihlášku najdete v sekci English/Exams.

Adresa: British Council, Bredovský dvůr, Politických vězňů 13, 110 00 Praha 1, tel. 221 991 111221 991 111, fax: 224 933 847, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .  

 

Zdroj: British Council, Praha

 

 
Powered by Joomla!®. Designed by: joomla 1.6 templates web hosting Valid XHTML and CSS.